top of page

צרו קשר # contact #اتصل بنا

משנות ה-80 של המאה ה-20 חיפשתי אחר אוצרות שתציב חלופה לכלכלה שמניעה גלריות ומוזיאונים בניסיון ליצור מפגש שונה בין אמנות לקהל. מפגש שנענה לביקורת החברתית והמושגית שהציגו תנועות באמנות המודרנית ומבקש לשנות את המעמד המקובל של הייצוג התרבותי. פעולות שונות של אוצרות בחנו מפגש זה לאורך שנים ועיקרן מוצג כעת באתר זה.

לא כל הפעולות מופיעות באתר ועם השקתו טרם הושלמו הכותרות שמלוות את התצלומים המוצגים. מעת לעת יועלו לאתר תכנים נוספים. רוב תהליכי האוצרות לא כללו תיעוד מאורגן שמייצג את כלל המהלכים ומציין את כל המשתתפים. דף יצירת הקשר מזמין להשלים פרטים, לשאול שאלות, להציע תיקונים ולשלוח תצלומים חסרים.

בברכה,

עמי שטייניץ

תודה, ההודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page