top of page

הקשת הדמוקרטית המזרחית

בשנת 1996 הצטרפתי לקשת הדמוקרטית המזרחית שהפכה לבית רעיוני ומקור השראה לתערוכות ותהליכים של אוצרות שטח שנערכו במקום התצוגה ברחוב שבזי 38. פגישות הקשת, הדמויות שפעלו בה והמאבקים לצדק חלוקתי שניהלה שרתו כמעבדת לימוד ועבודה בתחומי החברה והתרבות. שלמה ואזנה, נורית חג'אג', מירב אלוש לברון, ויקי שירן, יוסי יונה, יוסי דהאן, סמי שלום שטרית, משה קריף, אייל מלול, מאיר בוזגלו, ראובן אברג'יל, חברות וחברים רבים אחרים כתבו שם דמות חדשה לישראל.

..."פרופ' הולצמן, יו"ר הועדה הציבורית המנסחת את תוכנית הלימודים, מבקר את דרישת מנכ"ל משרד החינוך, רונית תירוש, לשלב שלושים אחוזים של יוצרים מזרחיים בתוכנית הלימודים לבגרות. לדבריו מקצוע הספרות הוא מקצוע "רווי ערכים" ואין "שום יוצר מזרחי שעומד בקנה המידה" של טובי היוצרים הישראלים במאה ה-20. האופן בו ערכים אמנותיים מסומנים כממשות שציבור מסוים לא בא בשערה מחייב להביט אל התפקיד החברתי של האמנות ואל השימוש הנערך במושגי האיכות והערכים."

מתוך המאמר

איכות וערכים

עמי שטייניץ

פורסם לראשונה בכתב העת "הכיוון מזרח"

2002

מאמרים נוספים :

המזרח באמנות ישראל, שיח על התערוכה "קדימה", סטודיו, גליון 97, 1998

קציעה אלון מראיינת את עמי שטייניץ , הכיוון מזרח, 2001

צל תרבות, עמי שטייניץ, אתר העוקץ, 2004

bottom of page