top of page

בשנת 1989, בעקבות כוונות הפרטה של עיריית יבנה עברו אמני הסדנא לאמנות לשכונת רמת אליהו במערב ראשון לציון והקימו את הסדנא מחדש. שוקה גלוטמן פרש מניהול ב-1991 וגיל גורן, אחד הסטודנטים שהקימו את גלריה קלישר 5 והצטרף למורי הסדנא בתום לימודיו, מונה למנהל.

הקמנו מחדש את הגלריה וב- 1992 החליף אותי כאוצר קובי הראל. עברתי לרכז את תכניות המידע והעשרה של הסדנא. יחד עם גיל גורן ובשיתוף עם אורה קרול ושוש שגיא, המפקחות על הוראת האמנות במחוז מרכז, יזמנו לקטי מידע שהופצו למורות ולמורים לאמנות במחוז, ונערכו השתלמויות שהתנסו באפשרויות חדשות של אמנות בהוראה. במסגרת זו פותחה ההשתלמות, גלריה ואוצרות בבית הספר.

..."גלריה בתחומי בית הספר תביא להרחבת התפקידים האמנותיים שיוצעו לתלמידים. העיסוק האמנותי לא יסתכם בעבודה בחדר האמנות, אלא יכיל תפקידי אוצרות, כתיבה, סיקור, תיעוד, צילום, פרסום ותקשורת. מלבד העיסוק בפן המעשי של היצירה האמנותית, יכירו הילדים ויתנסו במרכיבים נוספים של החיים האמנותיים. התנסות זו תדגים את ההקשר החברתי של השפה האמנותית ואת המעבר של יצירת האמנות מהפרטי אל הציבורי. מגוון התפקידים המורחב יאפשר לילדים תנועה בין יצירה, אוצרות וכתיבה ובין עבודה אישית לעבודת צוות. גלריה, מקום או אזור תצוגה, יוצרים סדרה של תפקידים ואמצעים שמציבים את ההתבוננות במוקד הפעילות האמנותית. אל מוקד זה נשזרים מרכיבי היצירה והפרשנות. הגלריה מציגה עבודות אמנות ותערוכות. בחירת עבודות האמנות, בחירת נושאי התערוכות ובחירת אופני הייצוג, חושפים בפני התלמידים את מורכבות ההתבוננות".

מתוך הלקט

אוצרות וגלריה בבית הספר

עמי שטייניץ

1997

מתוך תערוכות הגלריה
bottom of page