top of page

בתערוכת שלוש שנים לגלריה אחד העם 90 שנערכה בדיזנגוף סנטר באפריל 1985 בקרו האמן גרי גולדשטיין וקבוצה של סטודנטים מבית הספר לאמנות על שם מרגושילסקי בתל-אביב. שוחחנו על גלריות אלטרנטיביות ועל חשיבות הקמתן של גלריות במוסדות להוראת אמנות. גלריות שיאפשרו לסטודנטים להתנסות באצירת תערוכות, הצגת אמנות ובמקום הציבורי של הייצוג התרבותי. באותו קיץ יזמו הסטודנטים: גיל גורן, טל מצליח ודני בן שמחון, את פתיחת גלריה קלישר 5 בבית הספר ואצרו את תערוכותיה עד תום לימודיהם. לאחר הפרישה מגלריה אחד העם 90 ביולי 1985, הוזמתי ללמד בבית הספר ובסיום שנת הוראה התבקשתי לאצור את הגלריה.

על מנת להמשיך במסורת שהתחילו הסטודנטים הצעתי שהאוצרות תפעל כשיעור גלריה לתלמידי שנה ד'. עד 1990 הנחתי את השיעור ופרשתי עם פתיחת מקום תצוגה עצמאי ברחוב שבזי 38 בתל-אביב. הסטודנטים אצרו תערוכות נושא ויחיד, כולל תערוכה רטרוספקטיבית מקיפה שנערכה ב-1987 לאמן יואב בראל במלאות עשור ללכתו בטרם עת.

bottom of page