top of page

עדות מקומית

בנוסף לתערוכות עיצוב ואדריכלות אצרתי מאז גלריה אחד העם 90 תערוכות צילום שעסקו יותר ויותר בצילום תיעודי ובצילום עיתונות. בשנת 2007 הזמינה אותי דנה וולפיילר ללקין לאצור את שתי תערוכות עדות מקומית שהוצגו בדיזנגוף סנטר יחד עם תערוכת הוורלד פרס פוטו הבינלאומית. מ-2009 מוצגות התערוכות במוז"א, מוזיאון ארץ ישראל, ומאז אני פעיל כחבר מערכת עדות מקומית לצד האוצרים וחבר שיפוט שמתחלפים אחת לשנתיים.

התיעוד הוא יסוד שנטוע במדיום הצילום מפני שתצלום גורע חלק ממציאות נתונה. המיידיות שצילום מאפשר העמידה סוג חדש של יצירת תמונה. דגם פשוט ונגיש שמפרק את הערך המסחרי של התמונה ומתרחש תוך הידברות עם עולם התופעות. מעשה ההידברות רוקם חלופה לאמנות כיצירת סטודיו אוטונומית. מעשה התיעוד, בשונה מבלעדיות, שותף לאחרים, למקום ולרגע נתון. בכל פעם שהאמנות המודרנית התפכחה מהאפשרות של מעמד בלעדי ושיח פנימי טהור היא מצאה את הצילום, השעתוק, ההפצה והתיעוד כביטוי להכרה שאמנות פועלת כיסוד חברתי.

עדות מקומית 2007

..."תערוכת "עדות מקומית" מציגה צילומי עיתונות שצולמו בין סתיו 2006 לקיץ 2007, השנה שלאחר מלחמת לבנון השנייה. זו תקופה של אובדן אמון במערכות השלטון וחשיפה נוקבת למחיר האזרחי והאישי שתושבי האזור משלמים. תמונת האב הממתין לבדו ואינו יכול לשוב לעזה ולהביא לקבורה את תינוקו, נבחרה כתמונת השנה על ידי חבר השופטים של "עדות מקומית". לעומת הקריאה הברורה של צילומי מלחמה, הצילום של נתן דביר מעלה סימן שאלה שניתן להתירו רק באמצעות כותרת כתובה. הדמדומים, המשא האישי, הגבול, המחסום, אי הבהירות בתוך חדות של פרטים הם מסימני המציאות העיקריים בשנה שאחרי מלחמת לבנון השנייה. זו אינה שנת מלחמה אך העימות העצים את אחיזתו בכל המרחב. בין לבנון, עזה, שדרות והגדה המערבית מתועדת ב"עדות מקומית" המשמעות האזרחית של קיום מסוכסך ונוכחותם של ילדים, נשים ומבוגרים בסביבת עימות העוטה גבולות, גדרות ומחסומים רבים."...

מתוך אי בהירות בתוך חדות

עמי שטייניץ

קטלוג עדות מקומית, 2007

עדות מקומית 2007
עדות מקומית 2008

..."שובלי עשן לבן נפרסים כמניפה דקה החוצצת בין נוף הררי, כרם זיתים ושמי תכלת. רק דמות ילד הנמלט מהשפעת הגז המדמיע בקדמת התמונה, עמוד אנטנה מרוחק הניצב על קו האופק ופשר העשן, משבשים את הסדר. התמונה, בחירת חבר השופטים של עדות מקומית 2008 לתמונת השנה, מתעדת אירוע במהלך הפגנה נגד גדר ההפרדה בבילעין. הרמוניית חתך הזהב הקלאסית מתולדות ציורי הנוף המקנה אשליית איזון ונצח, נמהלת בצילום של מוחמד מוחייסן בתחושת דחיפות ועימות. התחככות המשובש והנצחי נרשמת כתנודות סיסמוגרף המתעד מציאות התלויה על חבל דק שבין יציבות להתפרצות"...

מתוך על חבל דק

עמי שטייניץ

קטלוג עדות מקומית, 2008

עדות מקומית 2008
bottom of page