top of page

הל"ה לשיוויון בחינוך

ארגון הל"ה קם בשנות השמונים כדי להכשיר הורים בשכונות, בעיירות הפיתוח ובישובים הערבים להתארגן כנציגות הורים בבתי הספר כדי שישתלבו בעשייה הפדגוגית וכגורמים משפיעים על שיפור ההישגים הלימודיים של ילדיהם.

הל"ה מנגישה להורים את זכויות חוק חינוך חובה חינם ומקנה מיומנויות לפעול כסוכני שינוי. קהילות היעד של הארגון הם תושבי שכונות ועיירות פיתוח מרביתם מזרחים ויוצאי ברית המועצות לשעבר, עולים יוצאי אתיופיה וערבים. במקביל לקשת הדמוקרטית המזרחית שעיקר פעילותה היה עיוני ומאבקיה התנהלו בתקשורת, בבית המחוקקים ובבית המשפט העליון הצטרפתי לארגון הל"ה שפועל כארגון שטח עם הורים בתחום החינוך.

בראשית שנות האלפיים הצטרפתי לוועד המנהל של הארגון וזכיתי לפעול לצידה של תקוה לוי שהלכה ב-2012 לעולמה בטרם עת. חברותי בארגון נמשכת גם כיום. 

הל"ה - הועד הציבורי למען השוויון בחינוך בשכונות ובעיירות הפיתוח

"הייתי יושב ראש ועד הורים בבית ספר תיכון בערערה. באותה תקופה הייתה בעיר ועדה קרואה ויושב ראש הועדה היה ציון הדר, שהחליט להפריט את בית הספר התיכון ויצאנו אז למאבק נגד רעיון ההפרטה. עיקרון ההפרטה אומר שהגוף שינהל את בית הספר ינגוס מתקציבו ולכך התנגדנו. בנוסף גוף כזה ינהל את בית הספר מנקודת המבט הכלכלית שלו ולא משיקולים פדגוגים. במקרה זה להורים אין השפעה אין מה לומר על הלימודים מפני שמדובר בגוף פרטי. נתקלנו בקושי ובבעיה כיצד לנהל את המאבק מבחינה חוקית ולא היה אל מי לפנות. ועד ההורים הארצי אליו פנינו לא הראה עניין, לא סייע והפנה אותנו בלך ושוב. במקרה, נודע לנו על ארגון הלה שפעילותו מתמקדת בעיירות הפיתוח, ביישובים הערבים ובשכונות. כאשר פנינו להלה מצאנו לא רק אוזן קשבת אלא נטילת חלק רציני במאבק משותף ועקבי אתנו. כך הלה עמדו לצדנו באופן רצוף ויומי עד שניצחנו במאבק נגד הפרטת בית הספר. המאבק המשותף עם הלה וחבריה הביא לקשר הדוק כאשר הם הפכו לחלק מאתנו במאבק ואנחנו הפכנו לחלק מהם"...

מתוך ראיון עם אחמד מסארווה

מראיינת תקוה לוי

מאי 2012

bottom of page