top of page

מחאה

מחאת הדגלים השחורים

מחאת הגשרים של תנועת הדגלים השחורים, מחאת בלפור ומחאת הצוללות ליוו את המאבק נגד כהונת ראש ממשלה שהוגש נגדו כתב אישום. המחאה התרחשה לאורך זמן, בין ארבע מערכות בחירות רצופות. הצטרפתי למחאה השבועית במוצאי שבתות בגשר שיפמן ליד תחנת הרכבת סבידור מרכז.

צנזורה במוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית

בדצמבר 2021 נחנך מוזיאון רמת-גן המחודש ומספר ימים אחר כך דרש ראש העירייה להסיר עבודה של דוד ריב שהוצגה בתערוכת הפתיחה. התערוכה ניסתה לעסוק בפער שבין  בעיטה במוסכמות לתלות בממסד, במימון ובתרומות. הצנזורה שהוטלה מיד עם הפתיחה חידדה את הסתירה והובילה למחאת אמניות ואמנים, להסרת העבודות על ידי רוב המציגות והמציגים, להתפטרות האוצרת הראשית סבטלנה ריינגולד ולסגירת המוזיאון.
השתתפתי במחאות מול המוזיאון ובמקומות אחרים וכתבתי את המאמר, חופש השחיקה, שהתפרסם בינואר 2022 בכתב העת המקוון, ערב רב.

"...הסרת יצירה של האמן דוד ריב מתערוכת הפתיחה במוזיאון רמת-גן המחודש ופסיקת בית המשפט, שמותירה את המצב בעינו, מטרידים מפני שהם נושאים חותם עריצות מסוכן של פוליטיקה שנעזבת לעצמה. פגיעה שלטונית בחופש ההבעה האמנותי מעידה רק על קצה קרחון של שיטה לזריעת חשש והשתקה שמטפחים צנזורה עצמית בכול תחומי החיים. כאשר שיח נפגע מכוח מרות חד צדדית מתרחש צעד אלים נגד האפשרות החיונית לגבש דעה..."

מתוך חופש השחיקה

עמי שטייניץ

ערב רב,

2022

מחאה מול דיקטטורה מתהווה 2023

מאז התחילה קואליציית הליכוד לחוקק את חוקי הדיקטטורה קמו התארגנויות וארגונים שונים וחדשים כדי להיאבק על הדמוקרטיה וחופש הביטוי. אנשי ונשות אקדמיה, משפט, סוציולוגיה, רפואה, חינוך, יוצאי צבא ומשטרה גיבשו מאבקים ייחודיים וארגוני גג נוסדו כדי לסייע בתוכן ובתקציבים לפעילות ולפעילים. יש לאיגוד האוצרות והאוצרים מקום וחובה מיוחדים להאיר, להתריע ולהיאבק על חופש הביטוי וליזום שיתופי פעולה עם ארגוני המאבק בתחום התוכן החזותי, התיעוד וההצגה. למרות שהחלה התארגנות ראשונית של האיגוד להתמודדות עם מקרי צנזורה לא נשמע ברמה הקול הדרוש של חבריו וחברותיו.

"התווך המתבקש בין אחריות שלטונית כוללת לשבריריות הנרשמת ביד אמניות ואמנים חיוני למרקם החברתי העדין. פגיעה שלטונית באמנות מפרה את היחסים בין הרשות לפרט, ומשבשת את הרגישות שמשתקפת בנכסים תרבותיים. מקורם הבלתי נדלה של נכסים אלה הוא הביטוי אישי שעולה מחלקי חברה שונים, מעומתים או דומים. סתימת פיות היא אפשרות מפתה אך מטילת אימה, שרוחשת קבע בין חלקי החברה, חודרת עד לרמת המשפחה וגוררת שובל ארוך של הפרת זכויות אדם. כאשר שלטון חוסם אמנות אין הוא מגן על חלקי ציבור מפגיעה אלא מוצא כשעיר לעזאזל דווקא את אלה שקולם מביע סתירות שמחדדות את הרגישות האנושית. פגיעות במקרה כזה מנוצלת לשרירות לב שאין לה דבר עם מנהיגות אך הרבה עם עריצות."

מתוך פגיעה ופגיעות

עמי שטייניץ

ערב רב,

2023

bottom of page