top of page

אזהרת מסע

הספר משקף פעילות אמנותית שראשיתה בשנות ה-80 של המאה ה-20.

ב-1982 הצטרפתי לגלריה 'אחד העם 90' וב-1983 לסדנה לאמנות ביבנה. היו אלה צעדי אוצרות ראשונים שיסודם בהתנגדות למצב חברתי ואמנותי קיים שהובילו להצטרפות אל פעילות של אמנים ואמניות בתחילת דרכם. התחושה לא הייתה מנוסחת אך פעלה מול שדה כוח שניסח מרכז ופריפריה, השית שייכות מערבית על ישראל, הגדיר תוואי מוזיאוני לביטוי החזותי, ביסס דרך מסוימת להכרה אמנותית וקיבע את המעמד המסחרי של חפץ האמנות. לא הייתה, כפי שהסתבר מהר מאוד, אחדות בהתנגדות וההתפצלויות לא אחרו לבוא.

המהלכים הללו השתלבו במורכבות פוליטית כוללת שהחריפה מאז מלחמת יום כיפור; המחאה החברתית של הפנתרים השחורים, עליית הליכוד לשלטון ב-1977, מלחמת הברירה בלבנון ב-1982, הכיבוש, ההתנחלויות והאינתיפאדה שפרצה ב-1987, עליית יהודי אתיופיה וברית המועצות לשעבר והגירת עובדים זרים. תחושות ההתנגדות של שנות ה-80 נוצרו בין קירות מקומיים ספוגי גלות, פליטות, הגירה ותרבויות מפינות עולם וחוויות היסטוריות שונות. יותר מאשר מחשבות מאורגנות מדובר בתחושות מעורפלות שמתבררות במהלך ההיתקלות בקירות עמוסי פערים וביטויי אפליה מתסכלים. בין אלה ששילמו את מחיר מלחמת יום הדין כצעירים בשירות סדיר ומילואים ואיבדו אמון בדפוסים האירופוצנטרים הצרים של כור ההיתוך המקומי היו מי שחיפשו חיבור לקולות שהודחקו לשוליים, לקהילות שנוחשלו ולזהות מזרחית. בחרתי לחבור אליהם.
 

אזהרת מסע | עמי שטיניץ | כריכה
החוצצים לפי סדר הופעתם בספר 

17

עמוד

שוקה גלוטמן, צילומים- יבנה

דף התערוכה

שוקה גלוטמן, צילומים- יבנה

25

עמוד

גלריה 'אחד העם 90' בדיזנגוף סנטר

< לטקסט
גלריה 'אחד העם 90' בדיזנגוף סנטר

35

עמוד

הסדנה לאמנות רמת אליהו

רפי לביא, שיחה על הוראת אמנות, לקט מידע והעשרה 7, 1996

הסדנה לאמנות רמת אליהו

18

עמוד

שוקה גלוטמן, צילומים- יבנה

< לטקסט
שוקה גלוטמן, צילומים- יבנה

26

עמוד

שלוש שנים לגלריה 'אחד העם 90'

< לטקסט
שלוש שנים לגלריה 'אחד העם 90'

36

עמוד

הסדנה לאמנות רמת אליהו

הוראת האמנות בסביבה רב תרבותית, לקט מידע והעשרה 9, 1977

הסדנה לאמנות רמת אליהו
עוד בשנות ה-2020  >  בית הספר תארבות | תערוכות | מחאה
bottom of page