top of page

בית הספר תארבות

תנועה תרבות עוסקת ביצירה ופעולה בשכונות ובקהילות הפריפריה. בין 2019 – 2020 לימדתי בבית ספר תארבות שהקימה התנועה בעפולה. בית הספר לא היה פורמלי ושילב בין אמנות חברתית ללימודי מוזיקה, קולנוע, תיאטרון, מחול ואמנות חזותית. המורות והמורים בתחומים השונים היו: שקד מוכיח, אליק ניב ולילך לבנה שלימדו מחול, אילן מוכיח וגיא אבידן מוסיקה, מיקי מבורך ואורטל שחר תיאטרון, יובל מאירי קולנוע, אפרת גלנור, עוז זלוף ואנוכי אמנות חזותית. לימודי אמנות הפעולה שילבו בין המגמות השונות ונערכו בשכונות בהן התגוררו. ב-2020 פרצה מגפת הקורונה שלוו בסגרים הדוקים. הלימודים נערכו בזום והפעולות התמקדו בשכנים של חברות וחברי התנועה בנהריה, שכונת רמת אליהו בראשון לציון ובירושלים. 
הקמת בית הספר תארבות הייתה פועל יוצא של הקמת תנועת תרבות כתנועה חברתית המבקשת לשנות את יחסי הכוחות בשדה התרבות בישראל. תנועה שפועלת בשיטות מגוונות כדי ליצור תנופה תרבותית בתחומי החינוך והקהילה. בית הספר עבר לאחר שנתיים לתוכנית מיוחדת שמקנה תואר בבית ברל. שיתוף הפעולה שלנו ממשיך בשיח של מחשבות ורעיונות. 

..."אומנות פעולה, אומנות מעורבת, אומנות השתתפותית, אומנות בקהילה, אומנות חברתית – כל צירופי המילים הללו נוגעים לתהליכים שיוצאים מהמסגרת המקובלת של יצירת אומנות והצגתה. במקום חפץ אומנות - העניין הוא תהליך; במקום תצוגה - מתרחש אירוע; במקום קהל מתבונן - הקהל שותף. לא מדובר בסתירה או בניגוד אלא בהתרחבות מנעד ההבעה בין תוכן, יצירה ותצוגה. זוהי חלופה ליחסים בין אומנות לקהל ובין שוק האומנות למימון ציבורי. שיח ההתרחבות של האומנות מלווה את התקופה המודרנית כמהלך חברתי ותרבותי שיצא נגד תפיסות אומנות מקובלות שהתעלמו מפערים ומחוסר השוויון בערי הכרך שצמחו במהירות. פעולות דאדא אנטי אומנותיות שברו את מסורת יצירת חפצי האומנות וחשפו את מקומם הבורגני בחברה המודרנית. אמנים קראו נכוחה את המעמד הגבוה של האומנות ויצרו פעולות נטולות חפצי אומנות שניסו לחמוק משיקולי רווח ומתכתיבי שוק האומנות. הם חיפשו דרך לצאת מהמשוואה המסורתית "התבוננות = מוצר"... 

אמנות בין יצירה לפעולה

עמי שטייניץ 

פורסם בקטלוג הסיום של שנת הלימודים 2020,

בית ספר תארבות, תנועת תרבות

2020

עוד בשנות ה-2020 אזהרת מסע | תערוכות | מחאה
bottom of page