top of page

מקום תצוגה | 2000-2001

ת'ארוחה, ינואר 2000

דב גנשרוא, זיויה, עזרי טרזי, עידו ברונו

..."המסעדה המזרחית מסמנת סדרה ארוכה של מוסדות ופעילויות המעצבים את עצמם. שווקים, שכונות, אזורי תעשייה ומלאכה מרכיבים חלקים משמעותיים ביצירה של תחושת מקום ושל זהות. המסעדה המזרחית חוצה את הקווים הקהילתיים, הפוליטיים, המעמדיים והתרבותיים המפרידים את המרחב החברתי. היא חלחלה לכל פינות החיים, נמצאת ושייכת לכל עיר בפלשתין ובישראל. לאורך כשנה נסעו המעצבים לרמאללה, חברון, יפו, חיפה, נצרת, דליית אל כרמל, ביקרו במסעדות ושוחחו עם הבעלים. התערוכה קושרת בין מה שרואה העין המקצועית לבין סביבה של עיצוב עצמאי."

מתוך טקסט התערוכה

תארוחה
מזרחיות, שולה קשת-פמיניזם מזרחי, פברואר 2000
מזרחיות
ספריה מזרחית, מרץ 2000

ציון אלגרבלי, יעקב רונן מורד

..."ההגירה לישראל, הסכסוך הלאומי עם האומה הערבית והמתח התרבותי שיצרו דפוסי קיום מערביים לתוכם נקלעו יוצאי מדינות ערב והאסלאם דחקו את תשומת הלב והמקום הראויים המגיעים לתרבות היהודית שפעלה במזרח התיכון. במקום לזכות במקום מרכזי ולהוביל בישראל גרסה אפשרית של חיים עם המרחב, נדחקו הכתבים לפינות של פולקלור, עדות, היסטוריה ודת. התערוכה, ספרייה מזרחית, מבקשת לחבר בין קצוות שנפרמו. לחבר כתיבה שהתרחשה לפני ההגירה עם כתיבה המתרחשת כיום ולהציב אותם בהקשר הראוי והמקיף של התרבות הערבית, תרבות המזרח ותרבות ישראל. הספרים בתערוכה מייצגים מאגר בלתי נדלה של עוצמה תרבותית וחוצים גבולות דתיים וחילוניים. הם משקפים עולם של תוכן שיכול לעצב מחדש ספרים ותוכניות לימוד, לייצג את התרבות בישראל בהתאם לרוב התושבים המתגוררים בה ובהתאם לשייכותה המרחבית."

מתוך טקסט התערוכה

ספריה מזרחית
גאנה בישראל,מרץ 2001

בהשתתפות ג'וני, ננה ומירי יהודה