top of page

מקום תצוגה | 1998-1999

פלסטינ(ה), אוקטובר 98

עזה אל-חסן, רמאללה; דינה ראזל, רמאללה; פאתן פוזי נאסטאס, בית לחם; ג'ומאנה אמיל עבוד, שפרעם; נדאא חורי, פסוטה; נואל ג'בור, נצרת; רנה בשארה, תרשיחא;  סוהיר איסמעיל, דהיישה. אוצרת: טל בן צבי

..."הן מציגות בתל-אביב בגלריה ישראלית עבודות אמנות פלסטיניות: מיצב, פיסול, שירה, קולנוע דוקומנטרי, צילום, טקסטים בשפה ערבית. בראש ובראשונה זוהי שיחה פנימית בין נשים יוצרות, שהיא חלק מדיון פנים- פלסטיני רחב יותר על זהות, תרבות ואמנות פלסטינית. דיון בשפה הערבית על התרבות הערבית, דיון הנוצר עמוק בפנים ומפעפע בנקודת רתיחה של מצב מצוקה אישי ופוליטי כאחד.
הדיון מתווך, מתורגם לעברית ואנגלית. מתווך על ידי אוצרת ישראלית-יהודיה שלא יכולה להסוות את עמדת הכוח המאתרת/ מארגנת/ מממנת את התערוכה. נסיבות ההזמנה מקפלות בתוכן את יחסי הכובש - נכבש, את המבט על "האחר" ואת ניכוסו, את אי היכולת שלי לקיים נקודת אפס דמיונית בה אני מגיעה טבולה-רסה, ללא חטא, למפגש עם נשים יוצרות פלסטיניות"...

טל בן צבי, מתוך טקסט התערוכה

פלסטינה
גשר מזהב
גשר מזהב, אוקטובר 98

 דני שושן, שולה קשת, ציון אלגרבלי, עפרה אברון, דניאל ללונג אלגרבלי, דני אדמאסו, מירה תזזו, טסמצ' תזזו, דנה ימהרן, רונית רדה, קסייה ווסי, רותי יעקובי, בקי בלאי

יחידים במינן, מרץ 99

דפנה גנני, נעם הולדנגרבר, גיל נאדר [אפרת מישורי, אדוארד, א.א.ע], מוטי פורת

..."ההתמודדות ההומולסבית עם תפיסות מוקדמות בתחומי המיניות, המשפחה והחברה יוצרת תוואי ייחודי של חוויה וניסיון. התערוכה עוסקת במשמעות התרבותית הטמונה בהעדפה מינית. המודעות, המאבק והיצירה ההומולסביים משנים דפוסים ומעצבים אפשרויות חדשות להבנת המקום החברתי של השונות"...

מתוך טקסט התערוכה

יחידים במינן
מרחב של מרחקים, מאי 99

אחמד ג'אדאלה, רולה הלוואני, עלי זערור, בוריס כרמי,  שמעון לב,  היידי לוין,  גארו נאלבאנדיאן, הראנט נקאשיאן, אוסאמה סילוואדי, חנא ספייא,  הנס פין,  ולטר צדק, אסנת קרסננסקי, מיקי קרצמן,  אלדד רפאלי,   סמירה והבי 

..."בעומק הסכסוך הישראלי פלסטיני נטועים יסודות איתנים של שלילה הדדית. מלחמה לאומית ותרבותית זו כוללת גם תופעות של פגיעה בצילום ושל צילום מאורגן. במלחמת יוני 1967 הוחרמו או נבזזו ארכיונים אישיים שהכילו את עבודת חייהם של הצלמים הפלסטינים עלי זערור וחנא ספייא. המעט ששרד מעיד על המרובה אך רחוק מלהשלים את התמונה החסרה. הצילום וצילום העיתונות בפרט מציגים עובדות שלעיתים אינן מתאימות להשקפה רעיונית שלטת או מקובלת"...

מתוך המאמר

מרחב של מרחקים, צלמי עיתונות פלסטינים במחצית הראשונה של המאה העשרים

עמי שטייניץ

פורסם בכתב העת "סטודיו", גיליון 113, מאי 2000

מרחב של מרחקים
כמוס, דצמבר 99

 יפעת לייסט, מנשה נוי, חן שיש, דני שושן