top of page

מארג האמנות | מאמרים שונים שפורסמו בספרים ובכתבי עת

פורסם בכתב העת חממה בהוצאת בית הספר מוסררה לאמנות וחברה,

2012

פורסם בספר, מיצבים כמודלים זמניים וביקורתיים, בילו בליך, חלפ הוצאה לספרי אמנות

2012

Artboard 1 copy 4.jpg

פורסם בכתב העת, שירת המדע, תשע"ד,

2014

Artboard 1 copy 2.jpg

פורסם בספר, חינוך לאמנות אסתטיקה ואתיקה, עורכים: שי פרוגל ודורית ברחנא לורנד, הקיבוץ המאוחד, קו אדום,

2017

Artboard 1.jpg

נכתב לקטלוג תערוכה של מאיר פיצ'חדזה אך לא פורסם. ב-2018 נערכו בו תיקונים.

2018

פורסם באתר 'ערב רב'

2020

Artboard 1 copy 8.jpg

המאמר נכתב בתגובה לביקורת שפרסמה גליה יהב ולא הופיע בדפוס.

2012

פורסם באתר העוקץ, 6.11.2013 ונערך לקראת הפרסום באתר.

2013

פורסם בגיליון 3, אקטיביזם חזותי, של כתב העת המקוון "בצלאל - כתב עת לתרבות חזותית וחומרית", 

2016

פורסם בקטלוג 'אמנות מחלחלת כמו מים, אמנות קהילתית בנגב', שהוציא משה בלמס

2018

Artboard 1 copy 3.jpg
גלויות מתל אביב

הגלויות נכתבו לקטלוג התערוכה 'הכל אודות תל אביב' שהוצגה במוזיאון היהודי בהוהנמס, אוסטריה

2019

Artboard 1 copy 9.jpg
bottom of page