top of page

מארג האמנות תנועת תרבות

את תנועת תרבות הכרתי לראשונה ב-2008 בסדנה לאומנות ברמת-אליהו. חברי וחברות שנת שירות של התנועה התגוררו בשכונה ושיתפנו פעולה. נוצר קשר רעיוני עם חברי התנועה שגרים בערי ובשכונות הפריפריה ופועלים בקהילה. ב-2014 עזבתי את הסדנה אך הקשר עם חברי תנועת תרבות נמשך בשלושה מישורים: אומנות בהוראה, אוצרות ואומנות בקהילה. משנת 2011 לא נערכה עוד התנסות בתפיסת בית הספר כקמפוס תרבותי אבל תנועת תרבות מפעילה במספר בתי ספר תכנית שנקראת, אמני בית ספר, מודל ניסויי לשילוב אמנים ואמנות בבית הספר. לאחר שעוז זלוף, חבר התנועה, קיבל את תפקיד אוצר הגלריה העירונית, עפולה, אצרנו יחד עם רעי רביב תערוכת יחיד מקיפה לאוסמה סעיד. בין 2019 – 2020 לימדתי אמנות פעולה בבית ספר תארבות שפתחה תנועת תרבות ואנחנו משתפים פעולה בפעולות שונות שעורכת התנועה בערי הפריפריה.

..."קיימת סתירה פנימית בהוראה. האמנות היא תחום מוחלש בבתי הספר אך יצירתיות נחשבת לחיונית ביותר. בבית הספר אין סביבת לימוד ראויה ליצירתיות. נעדרים ממנה כלי אמנות ותרבות שמקנים את האמצעים העיקריים להתנסות בה. זה חסר וזה אינו נהנה. עיקר ההוראה מתרחשת עדיין בכיתה בין דובר למקשיבים, באורח מילולי, דו ממדי, לינארי, הרצאתי, בשירות צבירת ידע מדיד ונבחן"...

..."אמנות היא המכלול התרבותי של יצירתיות בהוראה, של אלתור מול הכתבה, חשיבה אחרת, התנסות, מקוריות והמצאה. האמנות אינה עוד תחום מקצוע. אמנים עכשוויים פועלים בקמפוס התרבותי של בית הספר כמנחי תרבות יחד עם סגל ההוראה"...

אמנות הרעיון – אמנות כמכלול

עמי שטייניץ 

מתוך דברים שנישאו ביום עיון של תנועת תרבות

עפולה 2016

עבודת אדמה, תערוכה של אוסמה סעיד, 2018

"...הפחם והזפת מציינים פגיעה אקולוגית במשאבי הטבע ותאוות בצע. הגֶפֶת ושרידי החיות נוגעים במחזור חיים הולך ונעלם, ומטילים ספק בחלופה המודרנית שלו. ובלשון המשורר,  "סָבִי הִשְׁכִּים מִשְּׁנָתוֹ כְּדֵי לֶאֱסֹף עֲשָׂבִים מִכַּרְמוֹ הֶהָרוּס תַּחַת הַכְּבִישׁ הַשָּׁחֹר  [...]" (דרוויש, 47). התנגשות המודרני והקדום בשירו של דרוויש מציינת מפגש בלתי נמנע של העולם הערבי עם תוצריו של עולם שנתפס כראשון. לנרטיב הפלסטיני יש מקום מיוחד במהלך זה מפני שמסורתו נטמעה בחריפות יתרה בקרבו של העולם הראשון, העולם המוביל. "הנכבה", מספר סעיד, "העניקה לאמנות הפלסטינית עומק אנושי מפותח בהשוואה למדינות ערב האחרות מפני שנוצרה פזורה פלסטינית שחשופה לכיוונים רבים באמנות העולמית אך נפגשת באותה נקודה. לכל אחד יש משפחה שאיבדה משהו - ואני אחד מהם. זו הרוח שנשאה אותי מהכפר שבו נולדתי ללימודי אמנות, לחיים בברלין עד 1998, ומשם חזרה לנחף שהפכה ליישוב מודרני. אינך דומה לאדם שנולד וגדל במקום אחד. אתה נמצא בתנועה בלי לדעת מה ילד יום. לא חושבים על כך בשגרה אבל מדובר בתחושת נוודות פנימית"(סעיד).

עבודת אדמה – חומרי הזמן ביצירתו של אוסמה סעיד

עמי שטייניץ 

פורסם בקטלוג התערוכה, עבודת אדמה, הגלריה העירונית לאומנות עפולה

2018

אוסמה סעיד
bottom of page