עמי שטייניץ, אוצרות אלטרנטיבית
 עמי שטייניץ, אוצרות שטח
עמי שטייניץ, אוצרות ללא קירות
 עמי שטייניץ,מארג האמנות במרקם האזרחי